Ако личните данни се съхраняват в DMARC SaaS Platform, вие се считате за администратор на данни за тези данни и dmarcian е ангажиран като обработващ данни, за да извършва определени дейности по обработка от ваше име. За нас е важно да обработваме лични данни по сигурен и прозрачен начин. За да защитим по-добре личните данни на лицата, ние предоставяме на клиентите допълнение към обработката на данни. Настоящото допълнение към обработката на данни е част от Условия за ползване.