SPF е начин за доставчиците на интернет услуги да проверят дали мейл сървър (идентифициран чрез IP адрес) е упълномощен да изпраща имейли за конкретен домейн.

да използвам SPF, администраторът на имейл домейн публикува списък със сървъри или IP адреси, на които е разрешено да изпращат имейл от името на домейна. Когато подателят се опита да предаде имейл на имейл сървър за получаване за доставка, той ще провери дали подателят е в списъка на разрешените податели на домейна. Ако е така, тогава е установена връзка между частта имейл и имейл домейна.

SPF е изключително важен инструмент, проверяващ коя изпращаща инфраструктура има позволение да изпраща електронна поща от името на вашия домейн. SPF валидирането изисква посочване на отделни или диапазони от IP адреси, оторизирани да изпращат имейли от ваше име. Може да използвате Source Viewer (Преглед на източници) в профила си, за да видите кои изпращащи източници се нуждаят от включване в SPF.

dmarcian SPF инспектор е SPF диагностичен инструмент, който предоставя графичен изглед на SPF записите. Това ви позволява бързо да идентифицирате кои сървъри са оторизирани да изпращат от името на домейн.