Моля, прочетете напълно Условията за ползване на dmarcian. Настоящото споразумение документира правно обвързващите условия и условия, приложени към използването на Сайта на dmarcian.com и сестрински сайтове. С използването или достъпа до Сайтовете по какъвто и да е начин, преглеждане или преглеждане на Сайтовете или добавяне на собствено съдържание към Сайтовете, Вие се съгласявате да се обвържете с тези Условия за ползване.

Приложим закон
Това споразумение се управлява в съответствие със законите на Северна Каролина, САЩ.

Приключване
dmarcian си запазва правото да прекрати достъпа ви до Сайта, без предварително уведомление, ако нарушите Условията.

Връзки към други сайтове
Нашият сайт съдържа редица връзки към други уебсайтове и онлайн ресурси, които не са притежавани или контролирани от dmarcian. dmarcian няма контрол и следователно не може да поеме отговорност за съдържанието или общите практики на сайтове и / или услуги на тези трети страни. Затова ви съветваме да прочетете всички условия и правила за поверителност на всеки сайт, който посещавате в резултат на следната връзка, която е публикувана на нашия сайт.

Промени в Споразумението
dmarcian си запазва правото да променя тези Условия за ползване по всяко време. Ние правим това чрез публикуване и привличане на внимание към актуализираните термини на сайта. Вашето решение да продължите да посещавате и използвате сайта, след като тези промени са направени, представлява вашето официално приемане на новите Общи условия. Затова Ви молим да проверявате и преглеждате това Споразумение за такива промени от време на време. Ако не сте съгласни с някоя от разпоредбите на това Споразумение или с каквито и да било промени в настоящото Споразумение, ние ви молим и съветваме да не използвате или да продължите незабавно да влизате в dmarcian сайта.

Регистриране на акаунт и достъп
За да се регистрирате за DMARC отчитане на услугата и създаване на акаунт, вие (включително всеки агент, определен от вас, действащ от ваше име) трябва да завършите процеса на регистрация, като предоставите на dmarcian информацията, подкана от Сайта. Вие ще защитите вашето потребителско име и парола и носите пълна отговорност за дейности, които се извършват под или чрез вашия акаунт, включително дейности, инициирани от трети страни, независимо дали такива дейности са разрешени от вас или не. Ако разрешите на трета страна да осъществи достъп до сайта на dmarcian от ваше име, вие гарантирате, че тази трета страна е обвързана и спазва условията на настоящото споразумение. Вие се съгласявате незабавно да уведомите dmarcian за всяко неправомерно използване на вашия акаунт или всяко друго нарушение на сигурността, свързано с вашия акаунт или използването на сайта.

dmarcian може да осъществи достъп до профила ви или информацията, свързана с профила ви, за осигуряване на поддръжка или поддръжка, поради причини, свързани със сигурността, или всяка друга бизнес цел. Вие приемате и приемате такъв достъп.

Такси

Условия за абонамент
dmarcian предлага набор от абонаментни планове за сайта. Всеки план включва цифров обхват от данни с ограничения за всеки план. Вие ще изберете Вашия План като част от Вашата регистрация за dmarcian Site, който може да започне с Пробен ден 14. Всеки период на абонамент за даден план ще бъде от месец на месец. Можете да изберете да бъдете таксувани за Плана годишно или по-малко от годишните увеличения (напр. Месечни), но независимо от платежния Ви цикъл, Вие отговаряте за абонаментните такси за всеки месец, които ще бъдат таксувани с картата, с която сте се абонирали.

За да видите конкретните детайли на плана си, включително информация за ценообразуването и крайната дата на периода на абонамента, влезте в профила си и посетете страницата за управление на профила.

Условия за таксуване, възстановяване на суми, надценки и надстройка
Таксите за Вашия План се таксуват предварително за всеки платежен цикъл. В случай, че анулирате плана си, няма да Ви бъдат предоставени възстановявания или кредити за частични или неизползвани месеци на dmarcian Site. Няма да ви бъдат начислявани никакви надценки, ако надхвърлите максималния брой записани данни, позволени от Вашия план за даден месец. Въпреки това, ако превишавате лимита на данните за плана си за два последователни месеца, ще бъдете автоматично надстроени до абонамент с по-висок лимит от сегашния Ви план. Ако сте в цикъл на месечно таксуване, ще бъдете таксувани за актуализирания Ви план, започвайки от следващия приложим месец след надстройката. Ако не бъдете таксувани месечно, в следващия приложим месец след надстройката, ще бъдете таксувани за увеличената цена на подобрения план, разпределен по пропорционален начин, за да се отрази оставащата продължителност на периода на абонамента ви. И в двата случая ще бъдете в този подобрен план за остатъка от периода на абонамента.

Безплатен пробен период
Абонаментите за dmarcian сайта могат да започнат с безплатен пробен период, през който можете да изпробвате сайта за 14 дни от датата, на която сте се регистрирали. Няма ограничение за количеството Данни, записани на регистриран уебсайт по време на Свободния пробен период. Можете да анулирате плана си по всяко време през периода на безплатния пробен период, като следвате стъпките, описани в раздела „анулиране на сметка“. След като анулирате профила си, може да загубите достъп до някои данни. dmarcian си запазва правото да променя, анулира и / или ограничава пробния период без предизвестие по всяко време.

Промени в таксите
Ние можем да променяме таксите за Сайта по всяко време или да налагаме допълнителни такси или такси. Такива промени влизат в сила от първия цикъл на фактуриране, който се случва повече от тридесет (30) дни след уведомяване за новите ни такси или промени в плана.

Плащане на такси
Като изрично условие за използването и достъпа до dmarc отчитането, вие се съгласявате да заплатите всички такси, приложими към вашия план, всички други такси за допълнителни услуги, които можете да закупите, и всички приложими данъци във връзка с използването на dmarcian Site. Ще таксуваме дължимите такси по Вашия План на кредитната карта, която ни предоставяте по време на регистрацията (или на друга кредитна карта, ако промените информацията си за плащане). Потвърждавате, че сумата, която се таксува за всеки период на подновяване, може да варира поради промоционални оферти, промени в плана ви и промени в приложимите данъци и ни упълномощавате да ви таксуваме съответните суми. Ние си запазваме правото да деактивираме достъпа ви до dmarcian Site за неизплащане на приложимите такси, описани в настоящото споразумение. Освен ако не е посочено друго, всички такси са посочени в щатски долари.

Credit Card Payments
Всички такси за Вашия План ще бъдат таксувани с Вашата кредитна карта. Вие упълномощавате издателя на картата да плати сумите, описани тук и свързани с плана ви, и да ни упълномощи (или агент за фактуриране, действащ от наше име) да продължи да таксува всички такива суми по сметката на вашата кредитна карта, докато не анулирате или прекратите плана си като предвидени тук или тези суми се изплащат изцяло, в зависимост от това кое от двете е по-късно. Трябва да предоставите актуална, пълна и точна информация за фактурирането и кредитната карта. Трябва незабавно да актуализирате всички данни за плащане (като адрес за фактуриране, номер на карта и дата на изтичане), за да поддържате профила си актуален, пълен и точен, и трябва незабавно да се свържете с dmarcian, ако кредитната Ви карта е изгубена или открадната, или ако узнаете за потенциално нарушение на сигурността на профила (като неоторизирано разкриване или използване на вашето потребителско име или парола).

Вие ни упълномощавате да получаваме или определяме датите на изтичане на валидността на Вашата кредитна карта или да ги променяме в случай, че кредитната карта, която ни предоставихте, изтече. Ние си запазваме правото да таксуваме всяка карта за подновяване, издадена на вас, до същата степен като картата с изтекъл срок на валидност. Ако плащането не е получено от издателя на кредитната ви карта, вие се съгласявате да заплатите всички дължими суми при поискване. Вие се съгласявате да заплатите всички разходи за събиране, включително адвокатски хонорари и разходи, за всички неизплатени суми. В определени случаи емитентът на кредитната ви карта може да ви начисли такса за чуждестранна транзакция или свързани с нея такси, за които ще бъдете отговорни. За подробности се обърнете към банката си и издателя на кредитна карта.

Анулиране на профил
Можете да анулирате плана си, като влезете в управлението на профила или да ни изпратите имейл support@dmarcian.com. Ако анулирате плана си, може да загубите достъп, след изтичане на текущия предплатен период, до Сайта и до всички данни или информация, съхранявани в профила Ви.

Лицензи
Освен ако изрично не е изложено тук, вие не трябва да (x) използвате, възпроизвеждате, променяте или създавате производни произведения на dmarcian платформата, или (y) прехвърляте, отдавате под наем, отпускате, предоставяте подлицензия, използвате за препродаване или по друг начин разпространявате или разрешавате трети достъп до цялата или до всяка част от платформата dmarcian.

Лиценз за клиентски данни
Вие заявявате и гарантирате, че имате всички права, лицензи и съгласия, необходими за лицензиране на Данни на Клиента на dmarcian на тези условия, и допълнително заявявате и гарантирате, че този лиценз не нарушава правата на трета страна или нарушава приложим закон или наредба.

поверителност
dmarcian Политика за Поверителност е включена в настоящото споразумение с настоящото позоваване.

Приложение за обработка на данни
dmarcian Приложение за обработка на данни е включена в настоящото споразумение с настоящото позоваване.

Имате ли въпроси относно нашите Общи условия? Чувствайте се свободни да се свържете с нас.