Сами по себе си SPF и DKIM могат да свържат част от имейл с домейн. DMARC се опитва да свърже резултатите от SPF и DKIM със съдържанието на електронната поща: конкретно към домейна, открит в заглавието От: имейл. Домейнът, открит в заглавието From: на част от имейл, е обектът, който свързва всички DMARC обработка.

Тъй като всеки може да закупи домейн и да постави SPF и DKIM на място (включително престъпници), резултатите от обработката на SPF и DKIM трябва да бъдат свързани с домейна, намерен в заглавието From: да бъде свързан с DMARC. Това понятие се нарича „Подравняване на идентификатор“.

Подравняване на идентификатора е начинът, по който съществуващите технологии за удостоверяване по имейл са направени подходящи за съдържанието на имейл. Получаването на идентификатори за подравняване завършва с голяма част от работата по внедряване на DMARC.

Подредени ли са ви SPF и DKIM?

Когато имейлът ви е изпратен, „От домейн“ има името на вашия домейн след @ в имейл адреса. Вашият DKIM подпис трябва да съдържа същото име на домейн, вградено в ключовия низ. Ако съвпадат, те се подравняват. Наличието на SPF и DKIM подравняването означава, че вашият имейл ще премине DMARC проверка.