Изчислено е, че само 30% от организациите, които започват процеса на внедряване на DMARC успяват да го довършат.


Предизвикателството при внедряването на DMARC не е в самата спецификация, а екосистемата на електронната поща и интерпретацията на предоставената обратна връзка.
По подразбиране имейл, който попада под DMARC p=reject политика не се доставя. Въздействието на това върху легитимни, но несъответстващи имейли може да бъде проблематично.

Моделът AIM на dmarcian

През последните шест години, dmarcian разработи подход, основан на проекти (модел AIM) за прилагане на политиката, който разглежда техническото съответствие и как то засяга различни аспекти на вашата организация. 100% от нашите клиенти, които са ангажирани с нашия подход, основан на проекти, са успели да постигнат p = reject.

dmarcian е основана от един от основните автори на DMARC, а ние имаме международен опит да помагаме на бизнеса и правителствените организации по целия свят и на всички размери успешно да внедрят DMARC. Ние можем да се приспособим към нуждите на вашата организация, от леко докосване до първоначално включване чрез пълен аутсорсинг на всички функции и мониторинг, свързани с DMARC. Контакти , за да започнете.