Industry News

Към повече Yahoo домейни се премества p=reject

Yahoo въвежда ymail.com и rocketmail.com p=reject на ноември 2nd. Тази информация се предоставя, за да се даде време на хората и компаниите да се подготвят, като #1 обратна връзка от момента, когато Yahoo премести yahoo.com в p=reject беше, че Yahoo не уведоми Интернет предварително за хода. Надяваме се, че това съобщение ще ...
dmarcian
12 октомври 2015