Моля Прочети dmarcianОбщи условия за ползване. Настоящото споразумение документира правно обвързващите условия, свързани с използването на Сайта на dmarcian.com и сестрински сайтове. Използвайки или осъществявайки достъп до Сайтовете по какъвто и да е начин, преглеждайки или преглеждайки Сайтовете или добавяйки ваше собствено съдържание към Сайтовете, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия.

Приложим закон
Това споразумение се управлява в съответствие със законите на Северна Каролина, САЩ.

Приключване
dmarcian си запазва правото да прекрати достъпа ви до Сайта, без предварително предупреждение, ако нарушавате Условията.

Връзки към други сайтове
Нашият сайт съдържа редица връзки към други уебсайтове и онлайн ресурси, които не са собственост или контролирани от dmarcian. dmarcian няма контрол и следователно не може да поеме отговорност за съдържанието или общите практики на някой от тези сайтове и / или услуги на трети страни. Затова горещо ви съветваме да прочетете всички общи условия и политика за поверителност на всеки сайт, който посещавате в резултат на следване на връзка, публикувана на нашия сайт.

Промени в Споразумението
dmarcian си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време. Правим го, като публикуваме и обръщаме внимание на актуализираните условия в Сайта. Вашето решение да продължите да посещавате и използвате Сайта след извършване на такива промени представлява вашето официално приемане на новите Общи условия. Ето защо ние молим да проверите и прегледате настоящото споразумение за такива промени от време на време. Ако не сте съгласни с някаква разпоредба на настоящото споразумение или каквито и да било промени, които правим в това споразумение, ние ви молим и съветваме да не използвате или да продължите достъпа до dmarcian сайт веднага.

Регистриране на акаунт и достъп
За да се регистрирате за DMARC отчитане на услугата и създаване на акаунт, вие (включително всеки агент, определен от вас, действащ от ваше име) трябва да завършите процеса на регистрация, като предоставите dmarcian с информацията подкана от Сайта. Вие ще защитите вашето потребителско име и парола и носите пълна отговорност за дейности, които се извършват под или чрез вашия акаунт, включително дейности, инициирани от трети страни, независимо дали такива дейности са разрешени от вас или не. Ако разрешите на трета страна да получи достъп до dmarcian Сайт от ваше име, вие гарантирате, че тази трета страна е обвързана и спазва условията на настоящото споразумение. Вие се съгласявате да уведомите dmarcian незабавно за всяко неправомерно използване на вашия акаунт или всяко друго нарушение на сигурността, свързано с вашия акаунт или използването на сайта.

dmarcian може да има достъп до вашия акаунт или информация, свързана с него, за да осигури поддръжка или поддръжка, поради причини, свързани със сигурността, или всяка друга бизнес цел. Вие потвърждавате и приемате такъв достъп.

Такси

Условия за абонамент
dmarcian предлага набор от планове за абонамент на Сайта. Всеки план включва числен диапазон от данни с ограничения за всеки план. Ще изберете своя план като част от вашата регистрация за dmarcian Сайт, който може да започне с безплатен пробен 14 ден. Всеки период на абонамент за план ще бъде от месец на месец. Можете да изберете да бъдете таксувани за плана ежегодно или с по-малко от годишни стъпки (напр. Месечно), но независимо от вашия цикъл на фактуриране, вие носите отговорност за абонаментни такси за всеки месец, които ще бъдат таксувани на картата, с която сте се абонирали.

За да видите конкретните подробности за вашия план, включително информация за цените и крайната дата на периода на абонамента, влезте в акаунта си и посетете страницата за управление на акаунта.

Условия за таксуване, възстановяване на суми, надценки и надстройка
Таксите за вашия план се таксуват преди всеки цикъл на фактуриране. В случай, че анулирате плана си, няма да бъдат предоставяни възстановявания или кредити за частични или неизползвани месеци на dmarcian Сайт. Няма да ви се начисляват такси за натрупване, ако надхвърлите максималния брой записани данни, разрешени от вашия план през който и да е месец. Ако обаче надвишите ограниченията за данни на Вашия план за два последователни месеца, ще бъдете надстроени автоматично до абонамент с по-висок лимит на данни от сегашния Ви план. Ако сте на месечен цикъл за таксуване, ще бъдете таксувани за вашия надстроен план, като започнете от следващия приложим месец след надстройката. Ако не бъдете таксувани месечно, на следващия приложим месец след надстройката ще бъдете таксувани за увеличената цена на надстроения план, прогнозиран за отразяване на оставащата продължителност на периода на абонамента ви. И в двата случая ще бъдете в този надстроен план за остатъка от периода на абонамента си.

Безплатен пробен период
Абонаменти за dmarcian Сайтът може да започне с безплатен пробен период, през който можете да изпробвате сайта за 14 дни от датата на регистрация. Няма ограничение за количеството данни, записано на регистриран уебсайт по време на безплатния пробен период. Можете да прекратите плана си по всяко време през безплатния пробен период, като следвате стъпките, описани в секцията „анулиране на акаунт“. При анулиране на вашия акаунт може да загубите достъп до някои данни. dmarcian си запазва правото да променя, анулира и / или ограничава безплатния пробен период без предизвестие по всяко време.

Промени в таксите
Ние можем да променяме таксите за Сайта по всяко време или да налагаме допълнителни такси или такси. Такива промени влизат в сила от първия цикъл на фактуриране, който се случва повече от тридесет (30) дни след уведомяване за новите ни такси или промени в плана.

Плащане на такси
Като изрично условие за използването и достъпа до отчитането на dmarc, вие се съгласявате да платите всички такси, приложими към вашия план, всички други такси за допълнителни услуги, които можете да закупите, и всички приложими данъци във връзка с използването на dmarcian Сайт. Ще таксуваме дължимите такси по Вашия план на кредитната карта, която ни предоставяте по време на регистрация (или на друга кредитна карта, ако промените данните си за плащане). Признавате, че сумата, фактурирана за всеки период на подновяване, може да варира поради промоционални оферти, промени в плана Ви и промени в приложимите данъци, и ни упълномощавате да ви таксуваме съответните суми. Ние си запазваме правото да деактивираме достъпа ви до dmarcian Сайт за неизплащане на приложимите такси, както е описано в настоящото споразумение. Освен ако не е посочено друго, всички такси са посочени в щатски долари.

Credit Card Payments
Всички такси за вашия план ще бъдат таксувани на вашата кредитна карта. Вие упълномощавате издателя на картата да изплаща всякакви суми, описани тук и свързани с вашия план, и ни упълномощавате (или агент за фактуриране, действащ от наше име) да продължим да начисляваме всички такива суми по сметката на вашата кредитна карта, докато вие или не анулираме или прекратим Вашия план като предвидени тук или тези суми се изплащат изцяло, което от двете е по-късно. Трябва да предоставите актуална, пълна и точна информация за фактуриране и кредитна карта. Трябва незабавно да актуализирате цялата информация за фактуриране (като адрес за фактуриране, номер на картата и дата на изтичане), за да поддържате актуалния, пълен и точен акаунта си и трябва незабавно да се свържете dmarcian ако кредитната ви карта е загубена или открадната, или ако сте разбрали за потенциално нарушение на сигурността на акаунта (например неразрешено разкриване или използване на вашата dmarcian потребителско име или парола).

Вие ни упълномощавате да получаваме или определяме датите на изтичане на валидността на Вашата кредитна карта или да ги променяме в случай, че кредитната карта, която ни предоставихте, изтече. Ние си запазваме правото да таксуваме всяка карта за подновяване, издадена на вас, до същата степен като картата с изтекъл срок на валидност. Ако плащането не е получено от издателя на кредитната ви карта, вие се съгласявате да заплатите всички дължими суми при поискване. Вие се съгласявате да заплатите всички разходи за събиране, включително адвокатски хонорари и разходи, за всички неизплатени суми. В определени случаи емитентът на кредитната ви карта може да ви начисли такса за чуждестранна транзакция или свързани с нея такси, за които ще бъдете отговорни. За подробности се обърнете към банката си и издателя на кредитна карта.

Анулиране на профил
Можете да анулирате своя План, като влезете в управление на акаунта или изпратите имейл до нас @dmarcian.com. Ако анулирате плана си, може да загубите известен достъп след изтичане на текущия период на предплащане до сайта и до всички данни или информация, съхранявани във вашия акаунт.

Лицензи
С изключение на изрично посоченото тук, не трябва (x) да използвате, възпроизвеждате, променяте или създавате производни произведения на dmarcian (y) прехвърляне, лизинг, заем, сублицензия, използване за препродажба или разпространение по друг начин или разрешаване на достъп на трети страни до всички или до която и да е част от dmarcian платформа.

Лиценз за клиентски данни
Вие заявявате и гарантирате, че имате всички права, лицензи и съгласии, необходими за лицензиране на клиентски данни dmarcian при тези условия и по-нататък представляват и гарантират, че този лиценз не нарушава правата на която и да е трета страна или нарушава приложимото законодателство или наредба.

поверителност
dmarcian Политика за Поверителност е включена в настоящото споразумение с настоящото позоваване.

Приложение за обработка на данни
dmarcian Приложение за обработка на данни е включена в настоящото споразумение с настоящото позоваване.

Имате ли въпроси относно нашите Общи условия? Чувствайте се свободни да се свържете с нас.