SPF е начин за доставчиците на интернет услуги да проверят дали пощенският сървър (IP адрес) е упълномощен да изпраща имейл за конкретен домейн.

За да използвате SPF, администраторът на имейл домейн публикува списък със сървъри или IP адреси, на които е разрешено да изпращат имейли от името на домейна. Когато даден подател се опитва да изпрати имейл до имейл „получател“ за доставка, сървърът за електронна поща проверява дали подателят е в списъка на разрешените податели на домейна. Ако е така, тогава е установена връзка между емайла и имейл домейна.

SPF е изключително важно да се провери коя изпращаща инфраструктура може да изпраща електронна поща от името на вашия домейн и директно да въздейства на доставката. SPF валидирането изисква посочване на отделни или диапазони от IP адреси, които са оторизирани да изпращат имейли от ваше име. Използвайте нашия Изглед на източници в профила си, за да видите какви изпращащи източници се нуждаят от включване на SPF.

dmarcian SPF Surveyor е SPF диагностичен инструмент, който представя графичен изглед на SPF записите. Тя ви позволява бързо да идентифицирате кои сървъри са оторизирани да изпращат от името на домейн.